Zgłoś Awarie

Zgłoszenie awarii

607 032 085

Firma świadcząca usługi naprawcze awarii

604 271 340

Jak podłączyć wodę?

Instrukcja krok po kroku co należy zrobić oraz jakie wnioski złożyć, aby podłączyć wodę do domu.

Wnioski

Na podstronie wnioski, znajdziemy wszyskie potrzebne dokumenty

Awarie i wyłączenia

Brak awarii i wyłączeń wody

Aktualności

Godziny funkcjonowania Spółki w dniu 2 maja 2024r

2024-04-22

W dniu 2 maja 2024r. Spółka Wodna będzie otwarta tylko w godzinach od 8.00 do 13.00 (bez popołudniowego dyżuru)

OGŁOSZENIE

2024-04-22

Zarząd Spółki Wodnej do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie informuje członków Spółki, że w dniu 8 maja 2024r. o godz. 18-tej w Domu Strażaka Dopiewo ul. Szkolna 21 odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Spółki Wodnej za 2023 rok oraz Wyborcze-Uzupełniające skład Zarządu Spółki.

Zebranie I i II grupy członkowskiej (delegatów) odbędzie się 24.04.2024r (środa) o godzinie 18-tej w Domu Strażaka w Dopiewie. Zebranie III grupy członkowskiej odbędzie się 25.04.2024 (czwartek) o godzinie 18-stej w budynku Szkoły Postawowej w Więckowicach ul. Gromadzka

Serdecznie zapraszamy

Za Zarząd

Czesław Hetmański

Przewodniczący Zarządu

* Wymiana wodomierzy do legalizacji *

2024-02-01


Informujemy o przystąpieniu do prac związanych z obowiązkową wymianą
wodomierzy do legalizacji. Koszty wymiany wodomierzy ponosi Spółka Wodna.

Spółka Wodna zleciła wymianę firmie:

 Zakład Instalacyjny Wod-Kan-Co i Gaz Dominik Hańczewski
ul. Niecała 4, 62-070 Dopiewo, NIP 7772046075
Tel. 48 604 271 340

Właściciele lub użytkownicy posesji proszeni są o bezproblemowe udostępnienie miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

Instalatorzy dokonując wymiany po instalacji nowych wodomierzy
sporządzą protokół, który zostanie podpisany przez właściciela lub użytkownika oraz instalatora dokonującego wymiany. 


               Przewodniczący Zarządu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Czesław Hetmański