Zgłoś Awarie

Zgłoszenie awarii

607 032 085

Firma świadcząca usługi naprawcze awarii

604 271 340

Jak podłączyć wodę?

Instrukcja krok po kroku co należy zrobić oraz jakie wnioski złożyć, aby podłączyć wodę do domu.

Wnioski

Na podstronie wnioski, znajdziemy wszyskie potrzebne dokumenty

Awarie i wyłączenia

Brak awarii i wyłączeń wody

Aktualności

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za 2023r

2024-05-17

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze i Wyborcze Uzupełniające za 2023 r.

w Spółce Wodnej do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie

 

W dniu 08.05.2024 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze oraz częściowo wyborcze do Zarządu Spółki Wodnej do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie za rok 2023.

Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Zarządu Spółki Wodnej w Dopiewie

Pan Czesław Hetmański, który powitał uczestników zgromadzenia w tym Wójta Gminy Dopiewo Pana Sławomira Skrzypczaka.

            Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia delegaci jednogłośnie wybrali Pana Czesława Hetmańskiego Przewodniczącego Zarządu Spółki, a protokolantem Pana Józefa Marszałka Sekretarza Zarządu Spółki. Przewodniczący zaproponował porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty do realizacji.

Sprawozdanie z działalności Spółki za 2023 rok przedstawił Przewodniczący Zarządu Pan Czesław Hetmański, natomiast sprawozdanie finansowe przedstawiła księgowa Spółki Pani Katarzyna Kaźmierczak.

Protokół Komisji Rewizyjnej przestawił jej Przewodniczący Pan Krzysztof Kaźmierczak. Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki za 2023 rok.

Po przedstawieniu planu realizacji inwestycji za 2023r. oraz planu nakładów inwestycyjnych na 2024 rok przystąpiono do dyskusji.

Odpowiedzi na zadawane pytania przez delegatów Spółki udzielał Przewodniczący Zarządu Spółki.

Następnie Przewodniczący Zarządu omówił celowość pobudowania drugiego zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności ok. 500 m3.

W dalszej części przystąpiono do głosowania uchwał.

Podjęte uchwały:

  1. Uchwała nr 1 - Zatwierdzenie Sprawozdań Zarządu z działalności gospodarczej i finansowej Spółki, Komisji Rewizyjnej z kontroli gospodarki finansowej Spółki oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki za 2023 r.
  2. Uchwała nr 2 - Uchwalenie planu pracy oraz budżetu Spółki na 2024 r.
  3. Uchwała nr 3 - Ustalenie wysokości stawek za dostarczoną wodę, opłatę stałą, zezwolenie na przyłącze oraz udziału członkowskiego w okresie od 01.06.2023r.
  4. Uchwała nr 4 - Ustalenie wysokości diet, ryczałtu km, podróży służbowych odbywanych w sprawach Spółki oraz ekwiwalentu za stracony czas na prowadzenie spraw Spółki Wodnej na 2024r.
  5. Uchwała nr 5 - Przyznanie nagród dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej za szczególny wkład pracy w działalności Spółki w 2023r.

Po podjęciu 5 uchwał przystąpiono do wyboru w głosowaniu tajnym brakującego członka Zarządu. Delegaci większością głosów na członka Zarządu Spółki Wodnej wybrali Pana Władysława Olejnika. Podjęto uchwałę nr 6 o wyborze Pana Władysława Olejnika na członka Zarządu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyraził ubolewanie na tak małą frekwencją na zebraniu.

Na tym zebranie zakończono.

 

Opracował

Czesław Hetmański

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Spółki Wodnej w Dopiewie.
 

* Wymiana wodomierzy do legalizacji *

2024-02-01


Informujemy o przystąpieniu do prac związanych z obowiązkową wymianą
wodomierzy do legalizacji. Koszty wymiany wodomierzy ponosi Spółka Wodna.

Spółka Wodna zleciła wymianę firmie:

 Zakład Instalacyjny Wod-Kan-Co i Gaz Dominik Hańczewski
ul. Niecała 4, 62-070 Dopiewo, NIP 7772046075
Tel. 48 604 271 340

Właściciele lub użytkownicy posesji proszeni są o bezproblemowe udostępnienie miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

Instalatorzy dokonując wymiany po instalacji nowych wodomierzy
sporządzą protokół, który zostanie podpisany przez właściciela lub użytkownika oraz instalatora dokonującego wymiany. 


               Przewodniczący Zarządu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Czesław Hetmański   

                                                       

INFORMACJA

2023-09-18

Informujemy, że dniem 31.08.2023r zakończył współpracę ze Spółką Wodną dotychczasowy inkasent Pan Marian Kowalczyk. Od września Spółka posiada nowego inkasenta. Jest nim Pan Bartosz Rut. Jednocześnie informujemy, że nowy inkasent nie będzie pobierał gotówki