Struktura spółki

Skład Zarządu Spółki:

Czesław Hetmański       - Przewodniczący Zarządu Spółki
Stanisław Szała             - Z-ca Przewodniczącego Zarządu Spółki
Józef Marszałek             - Sekretarz Zarządu Spółki
Alicja Kaszub Kaliszan  - Członek Zarządu
Andrzej Strzykała         - Członek Zarządu
Tomasz Sip                   - Członek Zarządu
Grzegorz Rusin             - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Krzysztof Kaźmierczak
  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Szymański Grzegorz     - Członek Komisji Rewizyjnej
Łukasz Błaszczyk          - Członek Komisji Rewizyjnej

Księgowość:
Katarzyna Kaźmierczak

Firma świadcząca usługi naprawcze:

Zakład Instalacyjny Wod.-Kan.-Co. i Gaz Dominik Hańczewski  z Dopiewa

Nadzór nad Spółką:

"Nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki Wodnej do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie sprawuje Starosta Poznański zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 23.08.2017 r. poz. 1566.)


Opis pliku Opcje
Statut Spółki Wodnej Pobierz
lista-delegatow-na-walne-zgromadzenie.doc Pobierz
Regulamin Spółki Wodnej Pobierz

Zgłoś Awarie

Zgłoszenie awarii

607 032 085

Firma świadcząca usługi naprawcze awarii

604 271 340

Jak podłączyć wodę?

Instrukcja krok po kroku co należy zrobić oraz jakie wnioski złożyć, aby podłączyć wodę do domu.

Wnioski

Na podstronie wnioski, znajdziemy wszyskie potrzebne dokumenty