'

Walne Zgromadzenie Sprowozdawcze za 2022r

2023-04-03

 W dniu 29.03.2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Spółki Wodnej do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie za rok 2022.

Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Zarządu Spółki Wodnej w Dopiewie Pan Czesław Hetmański, który powitał uczestników zgromadzenia tj. Z-cę Wójta Gminy Dopiewo Pana Pawła Jazy, delegatów na Walne Zgromadzenie Spółki, członków Spółki oraz pracowników.

            Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia delegaci jednogłośnie wybrali Pana Czesława Hetmańskiego Przewodniczącego Zarządu Spółki, a protokolantem Pana Józefa Marszałka Sekretarza Zarządu Spółki. Po przedstawieniu przez Przewodniczącego porządku obrad, przyjęciem tego porządku rozpoczęto jego realizację.

Sprawozdanie z działalności Spółki za 2022 rok przedstawił Przewodniczący Zarządu Pan Czesław Hetmański, natomiast sprawozdanie finansowe przedstawiła księgowa Spółki Pani Katarzyna Kaźmierczak.

Protokół Komisji Rewizyjnej przestawił jej Przewodniczący Pan Krzysztof Kaźmierczak. Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki za 2022 rok.

Po przedstawieniu planu realizacji inwestycji za 2022r. , planu finansowego do planu nakładów inwestycyjnych na 2023 rok przystąpiono do dyskusji.

Odpowiedzi na zadawane pytania przez delegatów i członków Spółki udzielał Przewodniczący Zarządu Spółki.

Głos zabrał Z-ca Wójta Gminy Dopiewo Pan Paweł Jazy zwracając uwagę na dobrą jakość dostarczanej wody, podkreślił aby zysk przeznaczyć zgodnie ze Statutem Spółki Wodnej na inwestycje związane z jakością usług oraz rozwojem Spółki. W okresie letnim wystąpi z apelem do mieszkańców o oszczędne gospodarowanie wodą.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania uchwał.

Podjęte uchwały:

  1. Uchwała nr 1 - Zatwierdzenie Sprawozdań Zarządu z działalności gospodarczej i finansowej Spółki, Komisji Rewizyjnej z kontroli gospodarki finansowej Spółki oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki za 2022 r.
  2. Uchwała nr 2 - Uchwalenie planu pracy oraz budżetu Spółki na 2023 r.
  3. Uchwała nr 3 - Ustalenie wysokości stawek za dostarczoną wodę, opłatę stałą, zezwolenie na przyłącze oraz udziału członkowskiego w okresie od 01.04.2023r.
  4. Uchwała nr 4 - Ustalenie wysokości diet, ryczałtu km, podróży służbowych odbywanych w sprawach Spółki oraz ekwiwalentu za stracony czas na prowadzenie spraw Spółki Wodnej na 2023r.
  5. Uchwała nr 5 - Przyznanie nagród dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej za szczególny wkład pracy w działalności Spółki w 2022 r.

 

Z-ca Wójta Gminy Dopiewo składa wszystkim członkom Spółki Wodnej do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

Na tym zebranie zakończono.

Opracował
Czesław Hetmański
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej w Dopiewie.Kolejny etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody zakończony

2021-06-21
Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie w dniu 18.06.2021 r. oddała do eksploatacji kolejną część zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody
w Dopiewie. Modernizacja polegała na wymianie jednego zużytego filtra na nowy , zamontowaniu dwóch nowych filtrów pospiesznych (piaskowych)
wymianie areatora do napowietrzania wody. Urządzenia należało odpowiednio połączyć rurami ze stali nierdzewnej. Wykonawcą tego etapu robót jest firma Zakład Instalacyjny Wod-Kan-CO-Gaz Dominik Hańczewski z Dopiewa.
Włączenie w dniu 18.06.2021 r. trzech nowych filtrów piaskowych do eksploatacji spowodowało okresową zmianę zabarwienia wody na kolor piaskowy. Co było naturalną konsekwencją ,, wpracowania się nowych złóż filtracyjnych''.
Woda w tym kolorze w żaden sposób nie była szkodliwa dla zdrowia.
Woda wcześniej została przebadana przez Laboratorium Aquanet .
Uruchomienie nowych filtrów zbiegło się w czasie z bardzo wysoką temperaturą powietrza i czterokrotnym zwiększonym poborem wody przez okres kilku dni.
Między innymi wtedy znaczna część odbiorców napełniała baseny ogrodowe wodą oraz podlewała trawę w godzinach największego poboru wody (w godzinach wieczornych)co spowodowało okresowe obniżenie ciśnienia wody w sieci.
Następna i ostatnia wymiana filtrów nastąpi w czwartym kwartale bieżącego roku.
W ten sposób zakończymy ten etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Dopiewo.

O kolejnych pracach modernizacyjnych oraz inwestycyjnych które będą do wykonania zdecyduje Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej w Dopiewie.

Przewodniczący Zarządu
Czesław Hetmański
 

Zgłoś Awarie

Zgłoszenie awarii

607 032 085

Firma świadcząca usługi naprawcze awarii

604 271 340

Jak podłączyć wodę?

Instrukcja krok po kroku co należy zrobić oraz jakie wnioski złożyć, aby podłączyć wodę do domu.

Wnioski

Na podstronie wnioski, znajdziemy wszyskie potrzebne dokumenty