'

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Łąkowej w Dopiewie

2021-02-01

 
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie w dniu 26.01.2021 r.
Spółka Wodna przystąpiła do modernizacji Stacji Uzdatniania Wody. Modernizacja będzie wykonywana etapami do końca 2021 r.

Spółka Wodna zaopatruje w wodę wsie Dopiewo, Zborowo , Fiałkowo , Więckowice, Drwęsa, Dopiewiec (okolice ul. Polnej), Konarzewo (okolice ul. Dopiewskiej      
do kanału). Modernizacja SUW rozpoczęła się od wymiany starych pomp wirowych na pompy zmiennej prędkości - ,, pompy falujące".
,,Pompy falujące'' mają za zadanie utrzymanie zadanego ciśnienia wody w sieci wodociągowej bez wykorzystania istniejących zbiorników hydroforowych.
W dalszej kolejności zostaną zamontowane dwa nowe filtry pospieszne, areator, oraz istniejące trzy filtry pospieszne zostaną wymienione na nowe.

Zamontowanie nowych filtrów pospiesznych pozwoli nam na zwiększenie powierzchni filtracji wody o 50%
co przełoży się na jeszcze lepszą jakość wody pitnej oraz zmniejszy ewentualny zanik wody w sieci w miesiącach letnich przy bardzo wysokiej temperaturze powietrza.

W latach nastepnych o ile będzie taka potrzeba przystąpimy do rozbudowy zbiornika retencyjnego wody pitnej oraz ponownie uruchomimy
studnie głębinową nr 1.

                                                                                                                                                                        Przewodniczący Zarządu
                                                                                                                                                                           Czesław Hetmański
   

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze za 2019 r.

2020-07-19


W dniu 17.07.2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze 
w Spółce Wodnej do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie.


Otwierając Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Przewodniczący Zarządu Spółki Wodnej powitał uczestników Zgromadzenia;
Zastępcę Wójta Gminy Dopiewo Pana Pawła Przepiórę , Delegatów oraz Gości.
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Delegaci Wybrali Pana Czesława Hetmańskiego, Protokolantem Pana Józefa Marszałka.
Po przedstawieniu i zatwierdzeniu porządku obrad zaczęto go realizować.
Sprawozdanie z działalności Spółki przedstawił Pan Czesław Hetmański, a Sprawozdanie finansowe Pani Elżbieta Kleszcz.
Protokół Komisji Rewizyjnej przedstawił Pan Krzysztof Kaźmierczak. Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania.

Wybrano skład nowego Zarządu:
Czesław Hetmański         - Przewodniczący Zarządu
Stanisław Szała              - Zastępca Przewodniczącego
Józef Marszałek              - Sekretarz Zarządu
Alicja Kaszub Kaliszan     - Członek Zarządu
Andrzej Strzykała           - Członek Zarządu
Tomasz Sip                    - Członek Zarządu
Grzegorz Rusin               - Członek Zarządu

i Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Kaźmierczak    - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Grzegorz Szymański       - Członek Komisji Rewizyjnej
Łukasz Błaszczyk            - Członek Komisji Rewizyjnej   

Podjęte uchwały:
Uchwała nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności gospodarczej i finansowej Spółki oraz udzielenia absolutorium
Zarządowi za 2019 r.
Uchwała nr 2/2020 w sprawie uchwalenia grup członkowskich oraz liczby delegatów na lata 2020-2024
Uchwała nr 3/2020 w sprawie uchwalenia planu pracy oraz budżetu Spółki na 2020 r.
Uchwała nr 4/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek za dostarczaną wodę, opłatę stałą, zezwolenie na przyłącze oraz udziału członkowskiego
w okresie od 01 sierpnia 2020 r. do 30.04.2021 r.
Uchwała nr 5/2020 w sprawie ustalenia za okres od 01 sierpnia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wysokości diet, ryczałtów kilometrów podróży służbowych odbywanych w sprawach Spółki oraz ekwiwalentu za stracony czas na prowadzenie spraw Spółki.
Uchwała nr 6/2020 w sprawie przyznania nagród dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej za szczególny wkład pracy w działalność Spółki w 2019 r.

W wolnych głosach i wnioskach dyskusja koncentrowała się głownie wokół spraw związanych z dostarczaniem wody. 


Zgłoś Awarie

Zgłoszenie awarii

607 032 085

Firma świadcząca usługi naprawcze awarii

604 271 340

Jak podłączyć wodę?

Instrukcja krok po kroku co należy zrobić oraz jakie wnioski złożyć, aby podłączyć wodę do domu.

Wnioski

Na podstronie wnioski, znajdziemy wszyskie potrzebne dokumenty